novice / 16. februarja 2023

Zgodovinska mesta in kultura prvi obraz slovenskega turizma

Osrednji strateški cilj slovenskega turizma bo v prihodnjih dveh letih produkt kultura in zgodovinska mesta, pri promociji katerega bo Združenje imelo eno od ključnih vlog.

Združenje zgodovinskih mest Slovenije že vse od svojega nastanka celovito podpira in promovira zgodovinska mesta – njihova stara mestna središča, vaška in trška jedra, kulturno in naravno dediščino, znamenitosti in kulturne prireditve ter gastronomijo – in tako krepi prepoznavnost mest in njihovo turistično ponudbo skozi vse leto.

Kulturi in kulturni dediščini bomo, skupaj s partnerjem Slovensko turistično organizacijo, v letih 2024 in 2025 namenili osrednjo pozornost, saj bo v tem obdobju osrednja komunikacijska tematika produkt, imenovan Zgodovinska mesta in kultura. Osrednja cilja promocijskih aktivnosti Združenja (bo)sta:

  • poudarek na razvoju produktov kulturnega turizma in skupno trženje le-teh;
  • povezovanje ponudnikov kulturnega turizma.

Tako si bomo še bolj prizadevali za krepitev prepoznavnosti Slovenije in zgodovinskih mest kot destinacij kulturnega turizma ter kulture kot pomembne motivacije za potovanje oz. obisk mest.

Načrtovane aktivnosti v povezavi s produktom:

  • predstavitev produkta Zgodovinska mesta in kultura na poslovnih dogodkih, ki jih organizira STO (sejmi, workshopi, predstavitve);
  • animacija na sejmu Ferienmesse Dunaj;
  • priprava PR-vsebin za komuniciranje s poslovnimi javnostmi (vsebine, novice, članki);
  • aktivnosti v podporo Vsebinskemu digitalnemu marketingu (vsebine za zgodbe na slovenia.info, usklajevanje oglasov za produkt, vsebine za publikacije STO);
  • izvedba študijskih potovanj;
  • spremljava podatkov o tur. prometu v zgod. mestih (TIC-i in kult. inštitucije);
  • razvoj/nadgradnja produkta FEST MEST (kulturni abonma);
  • splošne podporne storitve za produkt na nacionalni ravni.

Produkt Zgodovinska mesta in kultura je še posebej pisan na kožo poslanstvu, ki ga ima Združenje zgodovinskih mest Slovenije, zato se že veselimo promocijskih aktivnosti in pripravljamo nove vsebine, s katerimi bomo kulturo še intenzivneje vključevali v turistično ponudbo.

Povezava do TTA novice