novice / 29. novembra 2023

Odprtje učnega laboratorija za dediščino in praznovanje 30-letnice

V torek, 28. novembra, smo se s članicami Združenja zgodovinskih mest Slovenije srečali v Škofji Loki na letni skupščini. Program je bil bogat: uradno smo odprli novi učni laboratorij v okviru projekta Šola prenove za nove generacije, na redni letni skupščini sta se nam pridružila državni sekretar na Ministrstvu za kulturo Matevž Čelik in direktorica Direktorata za kulturno dediščino Špela Spanžel, vrhunec pa je bil slavnostni dogodek ob praznovanju 30-letnice Skupnosti starih mest v RS, predhodnice Združenja zgodovinskih mest Slovenije.

Redna letna skupščina Združenja zgodovinskih mest Slovenije – vodil jo je župan Občine Škofja Loka Tine Radinja – je tokrat potekala v novem učnem laboratoriju za kulturno dediščino v Škofji Loki, ki je nastal v okviru našega partnerskega projekta Šole prenove za nove generacije in v dobrem sodelovanju z Občino Škofja Loka.

 

Prostor, v katerem so neumorni restavratorji uspešno restavrirali in prikazali materiale in omete, uporabljane v preteklosti, je bil kot nalašč za uradno potrditev sprejema nove članice v Združenje, to je Zavod za gradbeništvo Slovenije (ZAG), vodilna znanstveno-raziskovalna institucija na področju gradbeništva v Sloveniji, ki se aktivno posveča tudi področju ohranjanja kulturne dediščine (več).

Po sprejetju poročila o aktivnostih dela v letu 2023 in planu dela v 2024 se je razvila živahna debata o ohranjanju in prenovi zlasti stavbne dediščine v starih mestnih središčih, kot izhaja tudi iz naše Pobude o mestnih središčih. Kako na državni ravni poenotiti pristope pri prenovah in povečati aktivnosti na tem področju, sta skupaj s predstavniki mest razmišljala državni sekretar na Ministrstvu za kulturo RS Matevž Čelik Vidmar in generalna direktorica Direktorata za kulturno dediščino na Ministrstvu za kulturo RS Špela Spanžel. Vsi prisotni so se strinjali, da si delijo skupne cilje – uspešno prenavljati in revitalizirati stavbno dediščino ter čim več uspešno in strokovno realiziranih prenov.

Po skupščini se je v škofjeloškem Sokolskem domu začela slovesnost, posvečena 30-letnici ustanovitve Skupnosti starih mest v Republiki Sloveniji. Ta je bila na pobudo Pirana, Ptuja in Škofje Loke ustanovljena 14. oktobra 1993 v Piranu, kot zaveza za skupno delovanje, v dobro starih mest in njihovih prebivalcev. Skupnost starih mest v RS se je kasneje preoblikovala v Združenje zgodovinskih mest Slovenije in pomeni prvo povezavo med občinami v samostojni državi, ki še vedno aktivno deluje.

Na slovesnosti je prisotne najprej pozdravil župan Občine Škofja Loka Tine Radinja. Dogodkov pred tremi desetletji se je spominjala takratna županja Občine Piran Vojka Štular, slavnostni govorniki so bili še predsednik Državnega sveta RS Marko Lotrič, generalni direktor Javnega zavoda RS za varstvo kulturne dediščine Jernej Hudolin in državni sekretar na Ministrstvu za kulturo RS Matevž Čelik Vidmar. Prireditev je z imenitnimi glasbenimi vložki popestril odlični škofjeloški šansonjer Tomaž Hostnik.

Združenje zgodovinskih mest Slovenije je, skupaj s svojo predhodnico, v zadnjih treh desetletjih prehodilo izjemno pot, pri tem pa poleg promocije zgodovinskih mest vselej trdno gojilo svoje temeljno poslanstvo, skrb za ohranjanje, prenovo kulturne dediščine in kulturnih spomenikov v zgodovinskih mestih.

Z optimizmom zremo v prihodnost in nazdravljamo novim projektom, ki nas bodo še bolj povezali s partnerji in približali bisere kulturne dediščine prebivalcem in vsem, ki ustvarjajo utrip v mestih.

 

Nazaj na vse novice